Jag känner mig mer hemma i Indien än i Sverige

DSpace Repository

Jag känner mig mer hemma i Indien än i Sverige

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag känner mig mer hemma i Indien än i Sverige
Author Andersson, Andreas
Date 2009
Swedish abstract
I denna uppsats analyserar jag kristen mission i Indien utifrån postkolonial teori. Denna undersökning är en analys av intervjuer som är genomförda med två informanter. Båda dessa har varit verksamma som kristna missionärer i Indien. Jag har även använt mig av forskning om mission som material. För att tillgodogöra mig intervjuerna har jag använt mig av muntlig historisk metod. I denna uppsats är jag intresserad av mina informanters föreställningar av Indien och deras identitet som missionärer. Därför har jag använt mig av teori kring identitet. Jag har även använt mig utav Saids postkoloniala teori om Orientalism i min analys. Hans teori beskriver det förtryck västvärlden bedriver på orienten genom språket, samt tydliggör den eurocentristiska syn människor i västvärlden tenderar att ha på orienten. I min analysdel kom jag fram till att ett liv som missionär förändrar en människas identitet och att det är förenat med ett förtryck att sprida en västerländsk tolkning av en religion till en kultur som haft en annan religion i tusentals år och som inte bett om att höra talas om någon ny religion. Genom att betrakta den egna västerländska tolkningen av kristendomen som överlägsen och universell skapas bilder av de andra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Indien
postkolonial
Handle http://hdl.handle.net/2043/8467 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics