Bland vackra husmödrar och propra yrkesarbetande män.

DSpace Repository

Bland vackra husmödrar och propra yrkesarbetande män.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bland vackra husmödrar och propra yrkesarbetande män.
Author Radic, Tina
Date 2009
Swedish abstract
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur kvinnlighet och manlighet i ett relationellt förhållande framställdes i reklamannonser i damtidskriften Idun under år 1940 och år 1950. Med genusbegreppet som utgångspunkt genomför jag en bildanalys med inslag av textanalys där jag använder mig av ett semiologiskt perspektiv. Jag undersöker vilka skillnader och likheter det går att finna mellan de två studerade årtalen samt diskuterar i vilken grad samhällsutvecklingen och tidsandan, såsom de är återgivna i senare års undersökningar och studier, reflekteras i det aktuella källmaterialet. Min undersökning visar att kvinnlighet i hög grad kopplas till stereotypen husmodern medan manlighet i huvudsak kopplas till arbetsliv, samt under år 1940 till begrepp som är förbundna med en krigs- och nationsretorik. Både manlighet och kvinnlighet, om än kvinnlighet i högre grad, förbinds med utseendemässiga karaktärsdrag där ungdom, skönhet och ett välvårdat yttre är betonat. Manligheten förbinds ofta med sfärer utanför hemmet, medan kvinnligheten i sin tur ofta förbinds med hem och hushåll. I de fall, under år 1950, som manligheten delvis förknippas med hemmets sfär sker detta dock under specifika ”manliga” villkor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Kvinnlighet
Manlighet
Populärpress
Reklamannonser
Semiologisk bild- och textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/8468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics