Kampen mot kroniska komplikationer vid typ 2 diabetes. En litteraturstudie om effekten av fysisk aktivitet och kost.

DSpace Repository

Kampen mot kroniska komplikationer vid typ 2 diabetes. En litteraturstudie om effekten av fysisk aktivitet och kost.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kampen mot kroniska komplikationer vid typ 2 diabetes. En litteraturstudie om effekten av fysisk aktivitet och kost.
Author Johansson, Malin ; Mohell, Cecilia
Date 2009
English abstract
Type 2 diabetes is a chronic national disease in Sweden but also a global problem. It mainly affects the elderly, those that are overweight and/or have significant abdominal fatness. In many cases, the aforementioned, are caused by physical inactivity and lack of a healthy diet. These factors also affect the progress of the disease when it comes to chronic complications that are caused by injuries in both large and small blood vessels. The aim of this study is to examine the effect of physical activity and diet on type 2 diabetes patients and the affectability on chronic complications. The method used was a systematic literature review consisting of 15 scientific articles based on quantitative studies. Several studies showed that a healthy diet and physical activity can prevent complications by adding a positive effect on insulin sensitivity, blood pressure, HbA1c, abdominal fatness and body weight.
Swedish abstract
Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som inte bara är en folksjukdom i Sverige utan även ett globalt problem. Den drabbar främst äldre personer och andra riskfaktorer är bl a övervikt, bukfetma som i många fall orsakats av felaktig kost och brist på fysisk aktivitet. Dessa faktorer påverkar även utveckling av sjukdomen vad gäller kroniska komplikationer som orsakas av skador på både stora och små blodkärl. Syftet med denna litteraturstudie var att studera effekten av kost och fysisk aktivitet på personer med typ 2 diabetes och därmed påverkan på framtida kroniska komplikationer. Metoden var en systematisk litteraturstudie bestående av 15 vetenskapliga artiklar baserade på kvantitativ forskning. Flera studier visade att en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan förhindra komplikationer genom att ge positiv effekt på exempelvis insulinkänslighet, blodtryck, HbA1c, bukfetma och övervikt som i sin tur är riskfaktorer för kroniska komplikationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject blodglukos
fysisk aktivitet
HbA1c
insulinkänslighet
komplikationer
kost
typ 2 diabetes
Handle http://hdl.handle.net/2043/8475 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics