Jag tänker ingenting… det är därför jag är här…

DSpace Repository

Jag tänker ingenting… det är därför jag är här…

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Jag tänker ingenting… det är därför jag är här…
Author Nikitidou, Parthéna
Date 2009
Swedish abstract
Svenskämnet ingår i alla ämnen i skolan, därför är det viktigt för eleverna att tillägna sig grundläggande kunskaper för att kunna klara övriga ämnen. Genom djupintervjuer ger fyra institutionsplacerade elever och deras svensklärare i kommunala skolor sin syn på vad det är som gått fel och varför de misslyckades med att uppnå kunskapsmålen i svenska för grundskolans skolår 8 och/eller 9. Lärarna menade att eleverna antingen var tysta, utagerade, inte tog ansvar, var svaga kunskapsmässigt, saknade studiemotivation och koncentration och att de därför inte gjorde vad som förväntades av dem. Eleverna däremot sa att det var undervisningen som var tråkig, att lärarna inte var bra på att lära ut, uppgifterna var antingen för svåra, lätta eller enformiga. Enligt lärarna hade eleverna relationsproblem med andra elever och lärare kring sättet de uppförde sig i skolan. Det fanns även konflikter mellan dessa grupper och mobbing mellan elever som ledde till skolk. Kommunikationen fungerade inte tillfredsställande mellan mentor, ämneslärare, specialpedagog och elev, vilket förvärrade situationen på olika sätt för var och en av dem inblandade. Slutsatsen är att både eleven och läraren hade olika syn på problemen och de var båda missnöjda med skolsituationen. Elevernas motivation och delaktighet avtog med tiden men lärarna gjorde vad de kunde och var nöjda med sin egen och skolans insats. Det fanns inget direkt samband mellan institutionsplaceringen och elevens misslyckande i att uppnå kunskapsmålen i svenska för någon av lärarna men hälften av eleverna trodde ändå att det delvis fanns ett samband, eftersom det slutade som det gjorde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject institution
svenskämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/8478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics