Bjuda eller förbjuda, Tonårsföräldrars tankar kring alkohol

DSpace Repository

Bjuda eller förbjuda, Tonårsföräldrars tankar kring alkohol

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bjuda eller förbjuda, Tonårsföräldrars tankar kring alkohol
Author Ridell-Mårtensson, Cecilia ; Olofsson, Jessica
Date 2009
English abstract
The purpose of this study is to examine parernts´ thoughts when their minor children want to consume alcohol. These questions are examined through the observation of an internet based discussion forum mainly intended for parents. The result of the study shows that there are no straight answers on how to manage alcohol related questions as a parent, which maybe indicate a great insecurity among the parents. A constantly recurring question among parents is how to act when their teenage children turn eighteen. This study also handles some different child raising methods.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka tonårsföräldrars tankar kring att deras minderåriga barn vill dricka alkohol. Detta undersöks genom observation av ett internetbaserat diskussionsforum som är riktat till i första hand föräldrar. Resultatet av studien visar att det inte finns några givna svar på hur man hanterar alkoholfrågan som förälder, vilket kanske tyder på att det finns en stor osäkerhet. Bland föräldrar återkommer också frågan om hur man ska hantera situationen när deras tonårsbarn fyller arton år. Studien tar även upp en del olika uppfostringsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject alkohol
föräldrarskap
tonåringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8482 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics