Tvåspråkig undervisning ur skolledarskaps- och elevperspektiv - En kvalitativ studie om tvåspråkig undervisning inom grundskola

DSpace Repository

Tvåspråkig undervisning ur skolledarskaps- och elevperspektiv - En kvalitativ studie om tvåspråkig undervisning inom grundskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tvåspråkig undervisning ur skolledarskaps- och elevperspektiv - En kvalitativ studie om tvåspråkig undervisning inom grundskola
Author Obeid, Najah
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka den tvåspråkiga undervisningens målsättning och organisering. Vidare syftar studien till att belysa tvåspråkiga elevers uppfattning om deras egna tvåspråkiga utveckling och deras syn på den tvåspråkiga undervisningen i synnerhet när det gäller undervisningen av modersmålet. Metod: Med utgångspunkt från tidigare forskning kring modersmålets betydelse för både tvåspråkig utveckling och skolresultat, bygger jag undersökningen på empiriska, kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer av tre skolledare och nio elever från grundskolan. Resultaten av undersökningen visar att skolledarna har stor medvetenhet om modersmålets betydelse i förhållande till skolframgång. De har även stora erfarenheter av att arbeta med detta område. Målsättningen med genomförandet av tvåspråkig undervisning är att tillgodose tvåspråkiga elevers behov av stöd för att utveckla kunskapsrelaterade språk, som är nödvändiga medel för att nå högre måluppfyllelse. Målsättningen med detta är även att arbeta för ett mångkulturellt samhälle och förebygga utanförskap. I denna undervisningsform tillvaratas modersmålet maximalt i de tidigare skolåren. De tvåspråkiga eleverna är positivt inställda till det egna modersmålet och är motiverade till att tillägna sig en välutvecklad tvåspråkighet. De har utvecklat två verbala och skriftliga kommunikativa språk. Däremot känner många sig otillfredsställda med läs- och skrivutvecklingsnivån de har uppnått på modersmålet, då undervisningen i detta ämne reducerats allt mer. Flertalet elever hävdar att de behöver få en additiv tvåspråkig undervisning där båda språken lärs ut lika mycket för att vidareutveckla båda språken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmål
måluppfyllelse
skolorganisation
språkutveckling
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8487 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics