"Kvinnorna som röjde sig i allt" Skromberga kvinnoklubbs aktiviteter under 1930-talet

DSpace Repository

"Kvinnorna som röjde sig i allt" Skromberga kvinnoklubbs aktiviteter under 1930-talet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Kvinnorna som röjde sig i allt" Skromberga kvinnoklubbs aktiviteter under 1930-talet
Author Harvey, Selena
Date 2009
English abstract
This study deals with the way in which a group of women worked to improve their living conditions by getting involved in politics. As wives and mothers, they had to mange financially on their husbands’ salary from working at Skrombergaverken in Ekeby. By analysing the minutes of the Skromberga Women’s Club’s meetings between 1930 and 1940, my aim has been to look more closely into the type of issues they were interested in and to see how they used their network. By mapping the problems that these women identified, I have got an insight into their motivations and their achievements. I have analysed the issues which they raised over the ten year period under the following headings; health, school, women’s politics and wartime preparations. Furthermore, I have analysed Skromberga Women’s Club’s network and the way in which it has changed during this time. My principle goal with this study has been to describe the way in which ordinary women worked together and helped each other to improve their opportunities financially, socially and culturally, within the social framework acceptable in the 1930’s. By getting involved and addressing the issues with the help and encouragement of the Social democratic Party and the Womens Association, they have managed to change their community for the better.
Swedish abstract
Min studie handlar om hur kvinnor samarbetade för att förbättra sina levnadsvillkor, genom att använda sig av och engagera sig i politik. Som mödrar och hustrur fick de klarar sig ekonomiskt på mannens arbetslön av vilka de flesta arbetade på Skrombergaverken i Ekeby. Genom att analysera Skromberga Kvinnoklubbs mötesprotokoll ifrån åren mellan 1930 och 1940 var det min avsikt att titta närmare på vilka sorters frågor de intresserade sig för, samt titta på hur de använde sig av sitt nätverk. Genom att kartlägga kvinnornas frågeställningar har jag fått en inblick i deras drivkraft och vilka resultat de lyckades nå. Deras frågor har jag analyserat temavis under denna tioårsperiod. Teman blev hälsa, skola, politiska kvinnofrågor och upprustning inför kriget. Dessutom har jag analyserat hur Skromberga Kvinnoklubbs nätverk såg ut och hur de förändrades under tiden. Min avsikt med denna studie har varit framförallt att skildra hur vanliga kvinnor har samarbetat med varandra och hjälpt varandra inom en, för dem accepterad ram, för att förbättra sina möjligheter ekonomiskt, socialt och även kulturellt. Genom att engagera sig och ta tag i frågorna med hjälp och inspiration av det Socialdemokratiska partiet och Kvinnoförbundet, har de lyckats åstadkomma förändring i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject genuskontrakt
kvinnoklubb
politik
Skromberga
socialdemokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/8488 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics