Är läraryrket ett kall?

DSpace Repository

Är läraryrket ett kall?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är läraryrket ett kall?
Author Klevborn, Björn
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete är en kvalitativ studie med övergripande syfte att undersöka hur pass vanligt förekommande det är att lärare verkar drivas av ett kall i sin yrkesutövning. Utgångspunkten för undersökningen är två lärartyper; läraren som ser sitt yrke som ett kall och läraren som ser sitt yrke som en profession. Att se sitt yrke som ett kall förknippas bland annat med svårigheter med att distansera sig från sitt yrke på fritiden och att man känner skuldkänslor eller dåligt samvete i anknytning till yrkesutövningen. Resultatet från detta examensarbete antyder att förhållandevis få lärare verkar drivas av ett kall i sin yrkesutövning. Skuldkänslor eller dåligt samvete i anknytning till yrket verkar inte heller vara vanligt förekommande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kall
profession
skuld
komplexitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8489 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics