Implementering, på gott och ont

DSpace Repository

Implementering, på gott och ont

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Implementering, på gott och ont
Author Larsson Carlstedt, Lena ; Lind, Anna-Maria
Date 2009
English abstract
The health care is in a constant change, both in terms of methods and approaches. Both authors have many years of experience as nurses, we have therefore been involved in several implementations at our respective workplace. Based on our experiences this implementation can be either of positive or negative character. What was it that made the experience of changes in some case positive and in some negative? The purpose of the study was to explore the possibilities and obstacles nurse’s have to face when implementation of new methods or approaches is to take place. The method was a qualitative interview study of ten professional nurses. The results showed that many nurses felt that the time and information was the greatest opportunities but also the obstacle of how successful an implementation would be. Conclusion: Many nurses were positive to implementation, but they saw many times that the time and information was critical to how successfully any implementation would be. It also pointed out to us that wherever the decision came from, it was important that those who would implement something really saw the benefits of the new. Otherwise it tended to fail because of lack of commitment.
Swedish abstract
Inom hälso- och sjukvård pågår ett ständigt förändringsarbete, både vad det gäller metoder och arbetssätt. Då båda författarna har många års erfarenhet som sjuksköterskor, har vi hunnit vara med om flera implementeringar på våra respektive arbetsplatser. Utifrån personalens upplevelser kan dessa implementeringar vara av både positiv och negativ karaktär. Detta gjorde att tankarna väcktes om vad det var som gjorde att vi upplevde vissa förändringar positiva och andra negativa? Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder sjuksköterskan ser vid implementering av nya metoder eller arbetssätt. Metoden var en kvalitativ intervjuundersökning på tio yrkesverksamma sjuksköterskor. Resultatet visade att många sjuksköterskor upplevde att tiden och informationen var de största möjligheterna men även hindret gällande hur lyckad en implementering skulle bli. Slutsats: Många sjuksköterskor var positiva till implementering, men att man många gånger såg tiden och informationen som avgörande för huruvida lyckad eventuell implementering skulle bli. Det som man även pekade på var att varifrån beslutet än kom, var det viktigt att de som skulle implementera något verkligen såg vinsterna med det nya. Annars tenderade det att misslyckas på grund av bristande engagemang.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empirisk
hinder
implementering
intervju
möjligheter
sjuksköterska
empirical
implementation
interview
nurse
obstacle
opportunities
Handle http://hdl.handle.net/2043/8491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics