Gruppundervisning för individer med diabetes typ 2. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Gruppundervisning för individer med diabetes typ 2. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gruppundervisning för individer med diabetes typ 2. En litteraturstudie.
Author Cehic, Anna ; Meijer, Susanne
Date 2009
English abstract
Cehic, A & Meijer, S. Group education for individuals with type 2 diabetes. A literature review. Degree Project, 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2009. The aim of this review was to examine if there is support in scientific literature that group education for individuals with type 2 diabetes encourages lifestyle changes. The authors also wished to describe what factors in group education are important. A model of Friberg (2006) was used as method for the review. The result, based on 10 quantitative articles, shows strong support for group education encouraging type 2 diabetics to make lifestyle changes. Important factors in education were familiarity of diabetes in the educators and education based on empowerment and/or problem based learning. Also was long term follow-up of the education groups important. No differences were seen in the results between groups led by different professions. Further research, more long-term studies and qualitative studies of how patients experience group education, is required.
Swedish abstract
Cehic, A & Meijer, S. Gruppundervisning för individer med diabetes typ 2. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns stöd i vetenskaplig litteratur för att gruppundervisning för individer med typ 2-diabetes stimulerar till livsstilsförändringar. Författarna ville även belysa vilka faktorer i undervisningen som är viktiga. Litteraturstudien är genomförd efter modell av Friberg (2006). Tio kvantitativa artiklar ligger till grund för resultatet. Detta visar på starkt stöd för att gruppundervisning stimulerar typ 2-diabetiker till livsstilsförändringar. Viktiga faktorer i undervisningen var att den som ledde undervisningen hade förtrogenhetskunskap om diabetes, att undervisningen byggde på empowerment och/eller problembaserat lärande och stimulerade till aktiv medverkan av gruppdeltagarna, samt att utbildningen hade långtidsuppföljningar. Ingen skillnad sågs mellan undervisning som leddes av olika yrkeskategorier. Ytterligare forskning med fler studier med långtidsuppföljning samt kvalitativa studier av individernas egna upplevelser är önskvärda.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diabetes nursing
empowerment
group education
lifestyle changes
patient education
type 2 diabetes
Handle http://hdl.handle.net/2043/8492 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics