Projektredogörelse för Handboken - visuella, auditiva, kinestetiska och taktila undervisningsmetoder

DSpace Repository

Projektredogörelse för Handboken - visuella, auditiva, kinestetiska och taktila undervisningsmetoder

Details

Files for download
Icon
Projektredogörelse
Icon
Bilaga
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Projektredogörelse för Handboken - visuella, auditiva, kinestetiska och taktila undervisningsmetoder
Author Svensson, Anna ; Malm, Elinor
Date 2009
Swedish abstract
Projektredogörelsen redovisar tillsammans med tillhörande gestaltning den undersökning som vi har gjort. Vi har genomfört kvalitativa observationer av 16 lektioner i år 1-5, där vår fokus låg på metoderna som användes i undervisningssituationerna. Syftet med observationerna är att samla in material att använda till framställning av gestaltningen, Handboken, vilken är en metodhandbok som har sina rötter i den av oss upplevda brist på litteratur som beskriver hur undervisning, baserad på huvudämnet KME: s grundvalar, skulle kunna se ut. Metodhandbokens syfte är att stödja och inspirera pedagoger som vill arbeta med det vidgade språkbegreppet för att stimulera elevers olika lärstilar och tillsammans med eleverna utveckla meningsfulla och meningsskapande lärandeprocesser. Samtliga metoder som observerades finns presenterade i handboken, vilka också utgör grunden för vår gestaltning. I projektredogörelsen beskrivs det hur vi inspirerade av etablerad forskning kring lärstilar samt utifrån ett KME- perspektiv analyserat och tolkat vårt empiriska material. Detta har kompletterats med ytterligare metoder, egenkomponerade eller inspirerade av litteratur samt pedagoger vi mött under åren, för att upplägget i boken skulle bli multimodalt. Nyckelord: KME, gestaltning, multimodalitet, vidgat språkbegrepp, reception, lärstilar, estetik, kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject KME
gestaltning
multimodalitet
vidgat språkbegrepp
reception
lärstilar
estetik
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/8493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics