I huvudrollen en statist- en modersmålslärares uppgifter

DSpace Repository

I huvudrollen en statist- en modersmålslärares uppgifter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Vuris Nunez, Andigone
dc.contributor.author Mantrell, Connie
dc.date.accessioned 2009-08-17T08:38:34Z
dc.date.available 2009-08-17T08:38:34Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8495
dc.description Vårt forskningssyfte är att undersöka ett antal modersmålslärares arbete ur olika perspektiv. Utifrån det empiriska material som vi med olika metoder samlat söker vi svar på följande frågeställningar: Vilka centrala uppgifter har modersmålslärare i svensk skola 2009 samt hur ser modersmålslärares arbetssituation ut? Vi har intervjuat modersmålslärare, skolledare och grundskollärare för att ta del av deras uppfattning. Vi har även ställt frågor till ett antal modersmålslärare via en enkät. Vi fann att bland de uppgifter modersmålslärare har framstår kulturförmedling som den tydligaste. Övriga uppgifter som lyfts är språklärarens, stödet i identitetsskapandet samt i viss mån tolkens. . Dock verkar ekonomi avgöra i vilken utsträckning man använder sig av den forskning som finns när det gäller modersmålsundervisningens betydelse. Arbetssituationen kan, enligt våra informanter, bestå av traditionell modersmålsundervisning med ibland trötta eller omotiverade elever. Ofta förlagd utanför skoltid och utan större möjligheter att påverka den fysiska miljön. Tjänster kan fördela sig på flera skolor med organisatoriska svårigheter som konsekvens. Möjligheten att samverka, vara delaktig, blir i praktiken liten. Förutsättningar för samverkan upplevs av våra informanter som gynnsammare för de som har studiehandledning alternativt parallellundervisning i sina tjänster. Det är också dessa som uttrycker sig positivt om sin arbetssituation. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject modersmålslärare en
dc.subject modersmålsundervisning en
dc.subject identitet en
dc.subject kultur en
dc.title I huvudrollen en statist- en modersmålslärares uppgifter en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics