Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Grön Flagg-ett miljöarbetssätt

DSpace Repository

Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Grön Flagg-ett miljöarbetssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Grön Flagg-ett miljöarbetssätt
Author Eklund, Josefin ; Helgesson, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ta del av hur en skola kan arbeta kring projektet Grön Flagg samt om projektet är ett bra arbetssätt eller bara en fin statussymbol. Då miljöundervisningen ofta är bristande inom skolan, valde vi att undersöka en arbetsmetod där miljöperspektivet får större utrymme i verksamheten. Det står skrivet i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) att eleverna får genom ett miljöperspektiv möjligheter att både ansvara för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Projektet Grön Flagg startade 1996 och idag finns det över 1600 skolor runt om i landet som arbetar med projektet Grön Flagg. Då en stadsdel i Malmö har målsättningen att alla skolor skall arbeta med någon form av miljöarbete, stod det mellan projekt Grön Flagg och skolverkets ”Skola för hållbar utveckling”. Skolorna i stadsdelen tilldelades Grön Flagg då detta projekt ansågs vara ett lättare alternativ. Vi intervjuade lärare och fick ta del av deras syn på Grön Flagg samt deras arbetssätt kring projektet. När vi granskade svaren fick vi ett negativt intryck, därav lade vi fokus på varför lärarna hade denna negativa inställning till projektet. En anledning var bland annat att skolan inte själva valt att arbeta med projektet Grön Flagg, utan det beslutet kom uppifrån vilket strider mot Grön Flaggs policy. Nyckelord: miljöundervisning, Grön Flagg, demokrati, ledarskap, styrdokument
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject miljöundervisning
grön flagg
Handle http://hdl.handle.net/2043/8499 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics