Målmedvetna lärare - Så arbetar lärare med mål

DSpace Repository

Målmedvetna lärare - Så arbetar lärare med mål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Målmedvetna lärare - Så arbetar lärare med mål
Author Eriksson Asker, Charlotte
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur lärare inom NO-ämnena i grundskolan arbetar med målen i kursplanen. Fem lärare har intervjuats om hur de arbetar och vad de anser om målstyrning. Det vanligaste sättet som lärarna arbetar är att de formulerar om kursplanemålen så att de ska bli lättare för eleverna att förstå. Målen diskuterar de med eleverna i början av varje nytt arbetsområde och i samband med bedömning. Eleverna har inte så stort inflytande över själva målen men de har stora möjligheter att påverka hur de ska arbeta för att nå målen. Lärarna är i huvudsak positiva till målstyrningen och menar att det är viktigt att eleverna vet vilka förväntningar skolan har på dem och vad de ska göra för att förbättra sina resultat. Det största problemet är enligt lärarna att bedömningen riskerar att inte bli likvärdig då olika lärares tolkningar av målen skiljer sig åt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
grundskolan
kursplan
Lpo94
målstyrning
NO
motivation
mål
tolkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8500 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics