De första minuterna - att inleda för att motivera

DSpace Repository

De första minuterna - att inleda för att motivera

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De första minuterna - att inleda för att motivera
Author Herrlander, Lovisa ; Nordström, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka kommunikationen mellan lärare och elever under lektioners första fem minuter och vad denna innebär för elevers motivation och fokusering. Våra problemställningar behandlar dels hur lektioner inleds och hur lärare och elever upplever inledningarna, dels hur en lektion kan inledas så att eleverna blir motiverade för lektionen. Metoden vi har valt för att undersöka detta är en kombination av klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Undersökningen är gjord på en gymnasieskola och vi har följt en klass som går år ett på samhällsprogrammet. Vi har intervjuat fyra lärare och åtta elever. Resultatet visade att det är viktigt att läraren har en tydlig öppningsfras i det inledande skedet av lektionen för att eleverna ska förstå att lektionen har börjat. Är öppningsfrasen inte tydlig finns risk att eleverna har svårt att finna det fokus som krävs för att följa lektionen och känna sig motiverade inför den. De inledande minuterna, i flertalet av de klassrum vi har besökt, präglas till viss del av småprat. Småpratet är viktigt för att främja relationen mellan lärare och elever och skapa en stämning där det sker ett fruktsamt lärande. Resultatet visade även att den icke-verbala kommunikationen och lärarens brinnande intresse är viktiga delar för att eleverna ska känna sig motiverade och fokuserade. Även yttre faktorer som huruvida eleverna är trötta eller hungriga påverkar elevens förmåga att fokusera och även att finna motivationen. Bekräftelse är dock viktigast för elevernas motivation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inledning
motivation
fokusering
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/8505 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics