Modets identitet, en gestaltning om ungdomar, kläder och identitet

DSpace Repository

Modets identitet, en gestaltning om ungdomar, kläder och identitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modets identitet, en gestaltning om ungdomar, kläder och identitet
Author Larsson, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Denna projektredogörelse behandlar processen med en gestaltning och det färdiga resultatet, samt besvarar frågeställningen som ligger till grund för detta examensarbete; Vad har ungdomars förhållande till mode och kläder för betydelse för deras identitetsskapande? Gestaltningen innehåller fotografier, illustrationer och citat och är i bokform. Den ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag för skolor. Frågeställningen som gestaltningen är baserad på har besvarats genom analys av empiriskt material i form av visuella studier med semiotisk grund, enkäter och intervjuer i samspel med relevant litteratur. Litteratur som bland annat behandlar den strukturellt baserade vetenskapen semiotik. Jag har kommit fram till att ungdomsmode och kläder har betydelse för identitetsskapandet framförallt på en social identitetsnivå, och inte lika framträdande på en personlig identitetsnivå. Ungdomarna i studien framförde dock att det är betydelsefullt att de har rätt att utrycka sin personlighet genom kläder, även om de väljer att inte ha en speciellt utmärkande stil.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bild
identitet
kläder
mode
Handle http://hdl.handle.net/2043/8507 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics