Barns fria lek i förskolan - hur flickor respektive pojkar leker

DSpace Repository

Barns fria lek i förskolan - hur flickor respektive pojkar leker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns fria lek i förskolan - hur flickor respektive pojkar leker
Author Mårtensson, Jenny
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur barn i åldern tre till fem år leker i den fria leken utifrån deras könsroller. Som metod observerade jag barn på två förskolor i en mindre stad i södra Sverige och jag har intervjuat två förskolelärare. Mitt resultat av observationerna och intervjuerna visar att pojkar väljer övervägande pojkar att leka med och flickor övervägande flickor att leka med. Pojkar leker lekar tillsammans i byggrum, lek/kuddrum och jagar varandra utomhus, medan flickor leker stillsammare och ritar, läser i bilderböcker och pysslar. Populärt för både flickor och pojkar är dockrummet. Den som bestämmer i leken är den som är starkast i gruppen och pedagogerna jag intervjuade går inte in och stör för mycket i barnens lek utan de vill att barnen ska lösa konflikter som uppstår själva först innan de ingriper.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Flickor, förskola, genus, kön, könsroll, lek, pojkar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8508 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics