"En metod passar inte alla, flexibilitet är bättre"

DSpace Repository

"En metod passar inte alla, flexibilitet är bättre"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "En metod passar inte alla, flexibilitet är bättre"
Author Litsberger, Malin ; Larsson, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man inom förskola/förskoleklass/skola tar tillvara barnets förmåga för läsinlärning. Vi undersöker också hur pedagoger i ovanstående åldersgrupper arbetar med individanpassad läsinlärning. Kunskapsbakgrunden belyser vad läsning är, vad läroplanen säger om hur man skall individanpassa undervisningen, olika lärandeteorier samt utvalda läsinlärningsmetoder. Metoden som används i genomförandet av undersökningen är intervjuer. Resultatet visar att det finns individanpassning i läsinlärningsundervisningen, både medvetet och omedvetet från pedagogernas sida. Resultatet av vår undersökning visar genomgående att pedagogerna använder sig av olika metoder och material för att tillgodose den enskilde individen. Vidare framkommer det i vårt resultat att barn som tillgodoses i sin läsinlärning kan lära sig läsa oavsett ålder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individanpassad, lärandeteorier, läsinlärning, läsinlärningsmetoder, skolstart
Handle http://hdl.handle.net/2043/8509 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics