IT-klassrummet

DSpace Repository

IT-klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title IT-klassrummet
Author Pascal, Deraed
Date 2009
Swedish abstract
I uppsatsen undersöks gymnasielärares relation till IT och lärande och hur deras synsätt befrämjar IT-inlärning. Undersökningar har under fler decennium i Sverige pekat på att datorer borde användas mer som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Idag finns tekniken och det borde falla naturligt in i rutinerna att använda datorer. Mitt källmaterial och egna erfarenheter redovisar att ungdomarna redan har skaffat sig en IT-vana. Dessvärre stödjer inte lärsituationen IT-användningen ändå. Målet med detta arbete är att försöka förstå varför Internet som ett pedagogiskt verktyg inte har hittat en naturlig plats ännu i klassrummet. Resultatet av undersökningen som utförts visar att informationstekniken inte är en självklar del i undervisningen. Det är möjligt att påstå att det behövs bättre rutiner för att Internetanvändningen bättre ska kunna användas som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. Utvecklingen handlar om att lärare och elever ska interagera mera i klassrummet. Eleverna är mer initierade än sina lärare i digitala verktyg. Men det räcker inte att vara tekniskt kunnig, för elevernas källkritiska granskning måste också utvecklas med hjälp av deras lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject IT-Kassrummet
IT-inlärning
Papert
konstruktionism
learning by doing
Piagetian learning
LOGO
konstruktivistiska synsätt
IT-didaktik
Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8511 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics