MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Digitalisering av en forskare

DSpace Repository

Digitalisering av en forskare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Digitalisering av en forskare
Author Nilsson, Jan ; Nilén, Peter ; Lindholm, Jessica
Date 2009
Swedish abstract
Ingrid Elam, docent i litteraturvetenskap, områdesprefekt på område K3, Malmö högskola uttryckte under våren -09 önskemål om att hela hennes publikationsproduktion, under de år hon varit verksam vid Malmö högskola, skulle göras tillgänglig i elektronisk form via MUEP (Malmö University Electronic Publishing. Projektets ena mål är att se till att texterna finns kvar även efter det att ursprungspublikationerna, tidskrifter och böcker, är slutsålda och/eller svårtillgängliga. Det finns ett behov av att i framtiden kunna använda texterna, till exempel i undervisningssituationer. Det andra målet är att det finns ett stort behov för ett lärosäte av Malmö högskolas typ att öka synligheten av medarbetarnas vetenskapliga produktion. I och med att många fulltexter läggs, och kan läggas i MUEP, ges möjligheten att ur denna databas extrahera forskares eller forskargruppers publikationer och exponera i andra tjänster, till exempel Google.
Pages 8
Article#/Abstract# 1
Language swe (iso)
Subject open access
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/8512 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics