Det sociala Åldrandet. En undersökning om innebörden av det sociala åldrandet och betydelsen av aktiviteter för en grupp äldre hemtjänsttagare.

DSpace Repository

Det sociala Åldrandet. En undersökning om innebörden av det sociala åldrandet och betydelsen av aktiviteter för en grupp äldre hemtjänsttagare.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det sociala Åldrandet. En undersökning om innebörden av det sociala åldrandet och betydelsen av aktiviteter för en grupp äldre hemtjänsttagare.
Author Duran, Pamela
Date 2009
English abstract
The process of ageing implies changes in elder people social life. Getting retired, the loss of friends and life partners, and the sense of getting physically older make a vast influence on how elder experience ageing in a social perspective. The society has the responsibility of finding ways to offer elder people a satisfactory eldercare, taking in consideration all the needs of the individual. Elder persons with home assistance services are offered help to conduct a social life relating to their needs. According to research carried on by social gerontologists, the experiences of social ageing are not collective, but personal. The aim of this paper has been to gain further understanding about how elder people living at home experience their social ageing, and how the society achieves its task in relation to this matter. The results demonstrate that elders’ experiences are different depending on their life situation, personality, needs and desires
Swedish abstract
Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och viktiga personer i den äldres liv samt fysiska förändringar inverkar på hur den äldre upplever sin sociala tillvaro. Samhället har en skyldighet att erbjuda den äldre de verktyg som behövs för att uppnå välbefinnande i åldrandet. För den äldre som bor kvar hemma erbjuder hemtjänsten kollektiva eller individuella möjligheter till ett aktivt socialt liv. Den socialgerontologiska forskningen visar att de faktorer som påverkar den äldres upplevelser kring det sociala åldrandet inte innefattar några kollektiva upplevelser. I denna kvalitativa studie har jag, genom intervjuer, undersökt hur en grupp hemtjänsttagare upplever sitt sociala åldrande och möjligheterna till aktivering som hemtjänsten erbjuder. Resultatet visar sig vara högst individuellt beroende på den äldres förutsättningar, önskningar och personlighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Aktiviteter
hemtjänsten
socialgerontologi
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/8517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics