Om att förebygga mobbning i skolan

DSpace Repository

Om att förebygga mobbning i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om att förebygga mobbning i skolan
Author El Rayyes, Etaf
Date 2009-08-31
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att belysa hur skolor arbetar med mobbning och att få ta del av elevernas uppfattningar om mobbning. Min studie utgick från en kvalitativ undersökning som genomfördes med tio elever och sju pedagoger/skolpersonal som intervjuades utifrån halvstrukturerade frågor. Dessutom användes en kvantitativ undersökning i form av en enkät med tolv frågor som besvarades av 124 elever på högstadiet i en skola i västra Skåne. Det finns flera olika modeller för hur man ska förebygga mobbning: Olweus program, Farstamodellen, Mobbningsombud och genom t.ex. kontakt mellan skolan och hemmet och kontinuerligt värdegrundarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mobbning
Förebyggande
Åtgärder
Handlingsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8526 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics