Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv

DSpace Repository

Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv
Author Maldonado Rios, Rosalba
Date 2009
Swedish abstract
Arbetet behandlar representationen av genus i läroböcker i spanska avsedda för gymnasienivå. Syftet med följande arbete är att dokumentera och analysera hur dessa läroböcker i spanska på gymnasial nivå representerar genusbegreppet, om läroböcker i spanska tar hänsyn till genusfrågor i förhållande till styrdokumentens utgångspunkter och vilka genusdiskurser som förekommer i texterna. Arbetet undersöker även hur lärare förhåller sig till lärobokstexter. Arbetets undersökning baseras på textanalyser och kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare i spanska. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att män betraktas som viktigare och har högre status än kvinnor i de analyserade texterna. Intervjuresultaten visar att lärarna förhåller sig kritiska gentemot läroboksförfattarna. Slutsatsen blir att det är författarens, förlagets och slutligen lärarens ansvar att behandla genusfrågor i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
jämställdhet
läroböcker
spanska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8529 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics