Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv

DSpace Repository

Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Maldonado Rios, Rosalba
dc.date.accessioned 2009-08-31T06:36:07Z
dc.date.available 2009-08-31T06:36:07Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8529
dc.description Arbetet behandlar representationen av genus i läroböcker i spanska avsedda för gymnasienivå. Syftet med följande arbete är att dokumentera och analysera hur dessa läroböcker i spanska på gymnasial nivå representerar genusbegreppet, om läroböcker i spanska tar hänsyn till genusfrågor i förhållande till styrdokumentens utgångspunkter och vilka genusdiskurser som förekommer i texterna. Arbetet undersöker även hur lärare förhåller sig till lärobokstexter. Arbetets undersökning baseras på textanalyser och kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare i spanska. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att män betraktas som viktigare och har högre status än kvinnor i de analyserade texterna. Intervjuresultaten visar att lärarna förhåller sig kritiska gentemot läroboksförfattarna. Slutsatsen blir att det är författarens, förlagets och slutligen lärarens ansvar att behandla genusfrågor i undervisningen. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
dc.subject genus en
dc.subject jämställdhet en
dc.subject läroböcker en
dc.subject spanska en
dc.title Representation av genus i läroböcker i spanska utifrån lärares perspektiv en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics