Det jag tänker stämmer inte överens med vad jag säger

DSpace Repository

Det jag tänker stämmer inte överens med vad jag säger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det jag tänker stämmer inte överens med vad jag säger
Author Lundin, Johan
Date 2009
English abstract
This paper highlights the difficulties that can arise in people with multiple sclerosis. The aim was to describe how patients perceive these difficulties. With the help of SBU's seven stages, seven qualitative articles have been selected. They have been examined and results are presented in three main categories: disease effects, different strategies to cope with MS and treatment from health professionals. The results show that MS patients lose abilities as memory, concentration, and operating tempo and have an experience of fatigue. These problems increase the importance of social contacts to cope with work. While social contacts tend to decrease rather than increase, which means that many MS patients experience loneliness. Methods for dealing with communication barriers can be to plan their lives and yet be flexible, write down important things. Individual information from the nursing staff was needed to feel well-treated in health care contact.
Swedish abstract
Denna uppsats belyser de svårigheter som kan uppkomma hos personer med Multipel Skleros. Syftet var att beskriva hur MS-patienter påverkas av att leva med MS. Med hjälp av SBU:s sju steg har sju kvalitativa artiklar valts ut. Dessa har granskats och resultatet presenteras i tre huvudkategorier, sjukdomens påverkan, olika strategier att hantera MS och bemötande från vårdpersonal. Resultatet visade att MS-patienter tappar sina förmågor som minnet, koncentrationen, drabbas av fatigue och försämrat rörelsetempo. Detta gör att vikten av sociala kontakter ökar för att bland annat klara av arbete. Dessa sociala kontakter minskar i stället för ökar vilket leder till att många MS-patienter upplever ensamhet. De olika strategierna för att hantera MS-sjukdomens påverkan kan vara att planera sitt liv men ändå vara flexibel och skriva ned viktiga saker. Resultatet visar också att personer med MS har behov av individuell information i vårdkontakter för att känna sig väl behandlad av vårdpersonalen
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fatigue
kommunikation
koncentration
minne
Multipel skleros
Handle http://hdl.handle.net/2043/8530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics