delaktighet som ett verktyg för stabil personalkontinuitet inom försörjningsstödet i Malmö Stad

DSpace Repository

delaktighet som ett verktyg för stabil personalkontinuitet inom försörjningsstödet i Malmö Stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title delaktighet som ett verktyg för stabil personalkontinuitet inom försörjningsstödet i Malmö Stad
Author Nilsson, Malina
Date 2009
Swedish abstract
Abstract: Denna studie belyser försörjningsstödet i Malmö Stad ur ett personalperspektiv. Studiens frågeställningar är: Vad som en gång fick handläggarna att söka sig till att arbeta inom försörjningsstödet? Vilka deras drivkrafter idag är då de arbetar i verksamheten? Vad som skulle få dem att vilja stanna kvar på sina respektive tjänster? Studien är en kvalitativ undersökning där 16 stycken handläggare inom försörjningsstödet fördelade på samtliga 10 stadsdelsförvaltningars enheter för försörjningsstöd är representerade. Syftet med studien är att lyfta fram handläggarnas röster. Dessa resultat kan vidare användas som ett verktyg vilket jag valt att definiera delaktighet för att framförallt kunna verksamhetsutveckla försörjningsstödet med fokus på stabil personalkontinuitet. Det vill säga att lyssna till handläggarnas åsikter vad som skulle få dem att vilja vara kvar på sina tjänster. Jag har i min studie kommit fram till att försörjningsstödet har ett oförtjänt dåligt ryckte som arbetsplats vilket givit dess lågstatusstämpel inom socialtjänsten. Handläggarna beskrev att redan under utbildningen florerade att försörjningsstödet inte var något roligt arbete och definitivt inte ett socialt arbete. Detta dementerar de tillfrågade handläggarna med det skarpaste och menar att det är jätteroliga arbetsuppgifter och mycket socialt arbete. Handläggarna erhöll jobben vanligast genom att man tidigare haft praktik samt sommarjobb inom verksamheten och en vanlig förekommande drivkraft var att det är så roligt att hjälpa människor att bli självförsörjande. Det sociala arbetet beskrevs som den mest intressanta arbetsuppgiften. Den trevliga arbetsmiljön tillsammans med kollegor och närmaste chef var också en stark drivkraft hos många då man idag arbetar inom försörjningsstödet. Vad som sedan stod överst på önskelistan för att arbetssituationen även i framtiden skall vara lockande så efterfrågades mer kompetensutveckling, inte fler ärenden per handläggare, högre lön vilken skall motsvara det krävande arbetet samt de risker som finns med jobbet. Dessutom är den trevliga arbetsmiljön med kollegor och närmaste chef något man värdesätter högt vilket inte får förändras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject delaktighet
verksamhetsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/8531 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics