Bilden av framtiden - Visionsbilden som kommunikationsmedel för stadsdelsförändringar

DSpace Repository

Bilden av framtiden - Visionsbilden som kommunikationsmedel för stadsdelsförändringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bilden av framtiden - Visionsbilden som kommunikationsmedel för stadsdelsförändringar
Author Nilsson, Pernilla ; Trolin, Alexandra
Date 2009
English abstract
The use of computer generated pictures when communicating changes in an urban context are becoming more and more common today. This might create high expectations of the future outcome of the urban landscape. It’s easy to forget that computer generated pictures do not need to be more processed or more realistic than a picture sketched by hand. The purpose of this study is to examine how computer generated pictures and texts are used in urban development programmes provided by Malmö Stad. How do we as secondary receivers experience and interpret these pictures? Our study material consists of three urban development programmes for three new city districts planned in Malmö: Västra Hamnen, Hyllie and Norra Sorgenfri. Our research method of choice is based on Schroeder´s picture analysis, previously used in visual studies of advertising. Like Schroder we will analyse both the contents and the form of the picture material. In addition to this theory, we will use other theories to address questions about how we interpret and relate to these pictures. We relate to concepts like the creative class, gentrifying and edge cities in the comparing part of the picture analysis and how these phenomenon’s can contribute to a city’s place branding. Theories about place branding and sustainability are used as sources of inspiration for a deeper discussion of the picturesʹ role in the future, how we relate to them and how we interpret them. Our study has given us some angles to approach vision pictures and have showed us the importance of these pictures and also how we as researchers interpret and analyse them. The variety of interpretation possibilities can be traced back to the picture production and also to the current urban context. Guided by Schroeders method we have been able to address the use of vision pictures and we see our work as a pilot study.
Swedish abstract
Det blir allt vanligare att man använder digitalt framställda visionsbilder när man ska presentera olika förändringsprocesser av den byggda miljön, vilket kan leda till höga förväntningar av det som senare ska byggas. Dessa digitala visionsbilder av staden blir allt mer fotorealistiska och verklighetstrogna, vilket gör att man lätt glömmer bort att en fotorealistisk visionsbild inte behöver vara mer bearbetad eller verklighetstrogen än en bild skissad för hand. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur Malmö stad presenterar sina framtidsvisioner av staden med text och bild och hur man som sekundär mottagare kan uppleva och tolka dessa visionsbilder. Studiematerialet vi har valt består av plan‐ och strategiprogram för tre Malmöområden som står inför förändring: Västra Hamnen, Hyllie och Norra Sorgenfri. Metoden vi använder är baserad på Schroeders bildanalys som förekommer i visuella studier av reklambilder, där man bland annat tittar på bildernas form och innehåll. Andra teorier vi har valt att använda oss av när det gäller bildanalys har används för att lyfta frågor kring hur vi tolkar och resonerar kring bilder. I vår jämförande bildanalys drar vi paralleller till begrepp som, den kreativa klassen, gentrifiering och edge cities och hur dessa kan profilera, klassificera och skapa en image åt en plats. Teorier om hållbarhet och platsmarknadsföring har används som inspirationskällor för att föra en djupare diskussion kring visionsbildens roll i framtiden hur vi ska förhålla oss till dem och tolka dem. Vårt arbete har lett oss mot en uppsättning förhållningssätt kring visionsbildens betydelse och hur vi som forskare kan tolka och analysera dessa bilder. Alla våra tolkningsmöjligheter av en visionsbild kan vi spåra tillbaka till själva bildproduktionen och den samhällskontext som råder. Vårt arbete kan ses som en slags pilotstudie där vi med hjälp av Schroeders metod har kunnat lyfta frågan kring hur visionsbilder används.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Visionsbild
stadsdelsförändringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics