Sjuksköterskors copingstrategier – en litteraturstudie om mötet med patienter med cancer.

DSpace Repository

Sjuksköterskors copingstrategier – en litteraturstudie om mötet med patienter med cancer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors copingstrategier – en litteraturstudie om mötet med patienter med cancer.
Author Dahlgren, Hannah ; Fredriksson, Per
Date 2009
English abstract
The purpose of this literature review was to gain insight into coping strategies nurses use in the meeting of patients with cancer. Inspired by Goodman’s methodology ten scientific articles were gathered in three databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. Included articles were both quantitative and qualitative. These were reviewed and quality assessed individually by the authors before the results were compiled. Eight overall coping strategies were distinguished: planning, demarcation, confrontation, support, escape, positive reappraisal, ventilate feelings and acceptance. The most frequently used coping strategy was positive reappraisal. From the results it was found that emotion focused coping was more common among nurses in the meeting of patients with cancer than problem focused coping. More research, particularly qualitative, in coping strategies of nurses working with cancer patients is needed due to the research field being small and that it is of importance for the individual nurse, the nursing staff, the team and the organization itself.
Swedish abstract
Med denna litteraturstudie var syftet att få insikt i copingstrategier som sjuksköterskor i mötet med patienter med cancer använder. Med inspiration av Goodmans metodologi samlades tio vetenskapliga artiklar in från de tre databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Artiklarna var både kvantitativa och kvalitativa. Dessa granskades och kvalitetsbedömdes individuellt av de två författarna före resultatet sammanställdes. I resultatet kunde åtta övergripande copingstrategier urskiljas: planering, gränsdragning, konfrontation, stöd, fly undan, positiv omvärdering, ventilera känslor och acceptans. Den mest frekvent använda copingstrategin var positiv omvärdering. Utifrån resultatet kunde det konstateras att emotionsfokuserad coping var vanligare bland sjuksköterskor i mötet med patienter med cancer än vad problemfokuserad coping var. Mer forskning, i synnerhet kvalitativ, om sjuksköterskors copingstrategier efterlyses då forskningsfältet är litet och att det kan vara av vikt för den enskilda sjuksköterskan, vårdpersonalen, arbetsledaren och organisationen i sig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Coping
cancer
sjuksköterskor
onkologisk omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/8548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics