Tankar kring undervisning i ämnet historia

DSpace Repository

Tankar kring undervisning i ämnet historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar kring undervisning i ämnet historia
Author Sandberg, Johan
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur människor upplevt den undervisning de fått i historia genom grundskolan. Mitt mål är att få en inblick i hur undervisningen sett ut genom 1900 talet och vilka metodiker som använts. Dessutom vill jag diskutera hur man skall återinföra intresset för historia i grundskolan och på vilka sätt man kan undervisa för att skapa nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Jag har gjort en kvalitativ undersökning med ett antal intervjuer och studerat läroplanen samt historiska läroböcker från delar av 1900 talet. Jag har fått väldigt skiftande svar på mina frågeställningar men av det huvudsakliga resultatet kan man se att elevers tankar, minnen och känslor kring ämnet historia mer beror på hur läraren varit och vilka undervisningsmetoder denne använt än på vad som lärts ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject 1900 tal
historieämnet
läroböcker
metodik
intervjuer
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8551 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics