Yttrandefrihet i Turkiet utifrån artikel 301

DSpace Repository

Yttrandefrihet i Turkiet utifrån artikel 301

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Yttrandefrihet i Turkiet utifrån artikel 301
Author Larsdotter, Hanna
Date 2009
English abstract
The purpose of my thesis is to analyze and discuss the compatibility of the criminal code of Turkey with article 10 of the European Convention of Human Rights and the Fundamental Freedoms. I have chosen to focus on article 301 of the Turkish Criminal Code. Article 301 is used to suppress freedom of expression in Turkey and can result in a two year prison term. To be able to establish if article 301 is a violation of article 10 I need to understand how Turkey interprets article 10. I have used a number of court cases from the European Court of Human Rights to be able to understand how the states interpret article 10. I have chosen legal method, and the Vienna Convention on the Law of Treaties is my interpretation tool.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera Turkiets lagstiftnings tillämplighet med artikel 10 i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Jag har valt att fokusera på artikel 301 i den turkiska brottsbalken. Artikel 301 används för att hindra yttrandefriheten i Turkiet och kan ge upp till 2 år i fängelse. För att komma fram till om artikel 301 är en kränkning av artikel 10 behöver jag förstå hur Turkiet tolkar artikel 10. För att förstå detta har jag använt mig av ett antal domstolsfall från den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Jag har valt att använda mig av juridisk metod för att komma fram till resultatet och Wienkonventionen om traktaträtt är mitt tolkningsverktyg.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject yttrandefrihet
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Turkiet
artikel 301
Handle http://hdl.handle.net/2043/8552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics