Fotbollens stängda marknad

DSpace Repository

Fotbollens stängda marknad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fotbollens stängda marknad
Author Lawitz, Michael ; Skog, Paul
Date 2009
English abstract
We have through qualitative interviews chosen to investigate the football club Athletic Bilbao's recruitment policy, which means that the club only uses players out of Basque descent. The aim of our study was to discuss and analyze whether this particular concept may violate discrimination laws seen from a moral, a legal and a political perspective. Furthermore, we have sought answers in the leading Swedish sport associations as to whether it could be feasible in Sweden with such a policy. To get a better understanding of the problem we have chosen to work with a series of theoretical concepts such as ethnicity, local and social identity, and globalization. Our conclusion is that the problem of the club's policy and the Basque Country's political status complicates decision-making in the discrimination issue and that a Justice of the Court is required to achieve a clarification of the case. On the possibilities of a Swedish implementation of a similar nature as the cantera policy we have come to the conclusion that it is feasible but that the corporation engaged in this with the utmost probability, will be excluded from the Swedish competitive sport assigned by Riksidrottsförbundet.
Swedish abstract
Vi har genom kvalitativa intervjuer valt att undersöka fotbollsklubben Athletic Bilbaos rekryteringspolicy som innebär att klubben endast använder sig utav spelare med baskisk härkomst. Syftet med vår studie var att diskutera och analysera huruvida detta speciella koncept eventuellt är diskriminerande utifrån ett moraliskt, ett juridiskt och ett politiskt perspektiv. Vidare har vi sökt svar i de ledande svenska idrottsorganisationerna om huruvida det skulle kunna vara genomförbart i Sverige med en sådan policy. För att få en ökad förståelse för problematiken har vi valt att arbeta efter en rad teoretiska begrepp såsom etnicitet, lokal och social identitet samt globalisering. Vår slutsats är att problematiken kring föreningens policy och Baskiens politiska ställning komplicerar beslutsfattandet i diskrimineringsfrågan och att en rättspraxis från EG-domstolen krävs för att nå ett klargörande i fallet. Angående möjligheterna till ett svenskt genomförande av liknande natur som den Athletic Bilbao använder sig av har vi kommit fram till att det är genomförbart men att föreningar som idkar detta med allra största sannolikhet kommer att bli utesluten ur svensk tävlingsidrott under Riksidrottsförbundets regi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Atheltic Bilbao
Canterapolicy
Discrimination
Basque country
Quality interviews
Handle http://hdl.handle.net/2043/8556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics