Dans i skolan, något för pojkar?

DSpace Repository

Dans i skolan, något för pojkar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dans i skolan, något för pojkar?
Author Bergström, Hanna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att belysa dansens utformning och betydelse i skolan. Detta med avseende att ta reda på om dansen bör komma in i grundskolans tidigare år för att fånga upp pojkarna och även försöka lyfta fram vilka förutsättningar som krävs för en bra dansundervisning. Syftet är också att kunna förstå och utveckla min egen men förhoppningsvis andra danspedagogers dansundervisning i skolan och vill under studiens gång försöka bilda en uppfattning om hur dansen kan bli mer tillgänglig och intressant även för pojkarna. Den dans som det talas om här är konstnärlig dans, dans som sceniskt uttrycksmedel. Metoden jag använt mig av är kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier. I tidigare forskning har det visat sig att pojkar har en negativ inställning till dansundervisning, när det ordas dans. Men danspedagoger som har undervisat pojkar ser en positiv inställning hos pojkar under själva danslektionen. För att fånga pojkarnas intresse då det gäller dans i skolan så har det i studier visats att det krävs en danspedagog som håller i dansundervisningen, då pojkar och flickor utvecklas olika motoriskt i de tidiga åren och ”attackerar” dans olika krävs det någon utbildat i ämnet som kan lägga upp undervisningen så den anpassas även till pojkarna. Huvudresultatet av den empiriska studien visar att det som motiverar pojkar att väljer dans i skolan när den inte längre är obligatorisk är att de på något sätt kommit i kontakt med dansen på ett positivt sätt och genom att pojkarna fått leva ut passionen för dansen på ett ”manligt sätt” från början, det vill säga genom hiphop och streetdance då det upplevs som en mer pojkaktig dansstil.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dans i skolan
pojkars dansande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8557 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics