Historiebruk i historieläroböcker från Sverige och Libanon

DSpace Repository

Historiebruk i historieläroböcker från Sverige och Libanon

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Historiebruk i historieläroböcker från Sverige och Libanon
Author Eido, Wael
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur skillnader i historiebruk förekommer i gymnasiala libanesiska och svenska historieläroböcker och hur dessa skillnader kan tänkas påverka elevernas historiemedvetande. Undersökningen genomfördes genom att studera förorden, stoffurvalet som berör det andra världskriget och den amerikanska insatsen under det andra världskriget. Historieläroböckerna utgör en viktig del i undervisningsprocessen och verkar som en kunskapsförmedlare. Genom att använda en komparativ metod belyser denna studie skillnaderna som förekommer i historiebruket i böckerna och lyfter upp olika tolkningar över hur dessa skillnader kan påverka historiemedvetandet hos eleverna. Skillnaderna analyseras utifrån perspektiven historiebruk, historiemedvetande och historiekultur. Studiens resultat kan inte generaliseras då endast två böcker från varje land har inkluderats i studien. Böckerna som jag har använt i studien är: Perspektiv på historien A, Alla tiders historia Maxi, Den moderna vetenskapliga historien, Det adekvata i historien.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historieläroböcker
historiebruk
historiemedevetande
förord
andra världskriget
stoffurval
Handle http://hdl.handle.net/2043/8566 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics