Sociala nätverkets betydelse för elever med svårigheter i matematik

DSpace Repository

Sociala nätverkets betydelse för elever med svårigheter i matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Ingemar
dc.date.accessioned 2009-09-14T06:49:07Z
dc.date.available 2009-09-14T06:49:07Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8567
dc.description Syftet med uppsatsen är att få en bild av det sociala nätverket och dess betydelse för elever med svårigheter att klara matematikämnet på grundskolan. I det sociala nätverket inbegrips konsekvenser av föräldrarnas utbildningsnivå och effekter av konflikter mellan normsystem runt eleven. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och har intervjuat två manliga matematiklärare på grundskolans högstadium. De har lämnat uppgifter om kön, etnisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå samt socialgrupps- tillhörighet för nio stycken elever som i skolår åtta inte uppnådde betyget godkänd i matematik. Resultaten visar sammanfattningsvis att den sociala bakgrunden spelar en stor roll för elevernas arbetsro och kunskapsutveckling. Sociala problem i hemmet har orsakat eller förvärrat elevernas förmåga att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Nyckelord: Bakgrundsfaktorer, dyskalkyli, etnicitet, genus, matematiksvårigheter, sociala nätverket, särskilt undervisningsbehov. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject dyskalyli en
dc.subject särskilt undervisningsbehov en
dc.title Sociala nätverkets betydelse för elever med svårigheter i matematik en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics