Inte lik, men ändå likvärdig! Elever med funktionshinder inom autismspektrumet och den inkluderande skolan

DSpace Repository

Inte lik, men ändå likvärdig! Elever med funktionshinder inom autismspektrumet och den inkluderande skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inte lik, men ändå likvärdig! Elever med funktionshinder inom autismspektrumet och den inkluderande skolan
Author Svensson, Malin ; Regnell, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Som pedagoger i grundskolan kommer vi möta elever med funktionshinder inom autismspektrumet och därför vill vi utöka vår kunskap kring detta för att vara bättre förberedda inför mötet med dessa elever. Vi har undersökt skolsituationen för dessa elever för att se hur väl situationen stämmer överens med den inkluderande skola som beskrivs i både skollagen och läroplanen. Enligt de två behandlingsmetoder vi utgått från, TEACCH- och Lövås-metoden, bör målet vara att dessa barn ska få en likvärdig utbildning i en inkluderande skola. Genom att intervjua och jämföra olika aktörer som berör elever med detta funktionshinder, har vi fått insikt i vilka resurser eleverna har tillgång till, hur de fördelas och grunderna till denna fördelning. Vårt resultat är att det krävs väl använda resurser och en positiv inställning till dessa barn i en inkluderande skola. Dessutom bör helhetssynen förändras så att barnets behov står i centrum. De aktörer vi intervjuat är överens om att en förbättrad kommunikation och ett utökat samarbete skulle verka positivt för alla inblandade. Dessutom skulle det förenkla tillvaron för familjer med barn som har detta funktionshinder. Om vi känner en större trygghet i vår roll som pedagog, genom att vara bättre förberedda, kan vi ge ett effektivare stöd i ett tidigare skede till elever med funktionshinder inom autismspektrumet. På så vis utökas möjligheten att dessa elever stärks som individer och att de därigenom blir mer självständiga i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Autismpektrum
Behandling
Pedagog
Resurs
Skolpeng
Handle http://hdl.handle.net/2043/8570 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics