Att skapa en helhet mellan ungdomstidning och dess webbplats

DSpace Repository

Att skapa en helhet mellan ungdomstidning och dess webbplats

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att skapa en helhet mellan ungdomstidning och dess webbplats
Author Svensson, Mattias ; Stenberg, Henrik
Date 2009
English abstract
One problem that can occur, when developing a website for a youth magazine, is that the website ends up losing the connection with the magazine. In the end, only the name of the website reveals that it is associated with the magazine. To try and work out an answer to how you can combine a youth magazine with its website, this project takes a closer look on how this could be done with the Swedish music-themed youth magazine OKEJ. The project and research led to the conclusion that it is important to take advantage of the competence around the magazine, like in OKEJ’s case the skill of writing articles that engage the target audience and OKEJ’s connections with celebrities. The project led to a bulleted list with four advices on how to combine a youth magazine with its website. • Take advantage of the competence around the magazine, like in OKEJ’s case the skill of writing articles that engage the target audience and OKEJ’s connections with people in the music industry. • Instead of developing for example a video service from scratch, take advantage of other already fully developed services like YouTube that a lot of users already are familiar with. • Build the website around the core of the magazine. In OKEJ’s case it was the music, celebrities and the communication between readers. • Make use of the possibility to have a direct contact with the readers, which is one of the big advantages internet has compare to magazines. In this thesis, you will get an in-depth view at the research, concept designs, results and conclusion.
Swedish abstract
Ett problem som kan uppkomma, när en hemsida för en ungdomstidning utvecklas, är att hemsidan förlorar kopplingen till tidningen. Tillslut är det bara namnet på webbplatsen som avslöjar att hemsida och tidning hör ihop. För att försöka ta fram ett svar på hur man kan sammanföra en ungdomstidning med sin hemsida och skapa helhet, kommer detta projekt gå på djupet hur detta kan göras med hjälp av musik- och ungdomstidningen OKEJ. Projektet och undersökningarna ledde fram till slutsatsen att det är viktigt att ta tillvara på den befintliga kompetens som tidningen redan har, i OKEJ:s fall kunskapen att skriva artiklar som engagerar målgruppen och OKEJ:s kontakter med kändisar. Projektet ledde fram till fyra råd, vilka kan användas som en startpunkt för andra som ska föra en ungdomstidning ut på internet. • Utnyttja befintlig kompetens, som i OKEJ:s fall är att skriva artiklar som engagerar målgruppen och sitt bredda kontaktnät med människor i musikindustrin. • Istället för att utveckla t.ex. en videotjänst från grunden, utnyttja redan befintliga system och tjänster. Ett exempel på detta är YouTube, som användarna redan är bekanta med. • Bygg hemsidan runt tidningens kärna. I OKEJ:s fall är det kändisar, musik och kommunikationen mellan läsare. • Nyttja möjligheten att kunna ha en direktkontakt med läsarna, vilket är en av internets stora fördelar och styrkor jämfört mot tidningen. I denna rapport kommer det att ges en djupgående insyn i forskningen, konceptdesigner, resultat och slutsats.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject tidning
hemsida
blogg
ungdomar
internet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8582 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics