Det sociala ledarskapet ur ett inifrånperspektiv

DSpace Repository

Det sociala ledarskapet ur ett inifrånperspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, book review
Title Det sociala ledarskapet ur ett inifrånperspektiv
Author Persson, H. Thomas R.
Date 2008
Swedish abstract
Det svenska Riksidrottsförbundet (RF) beräknar att den svenska idrottsrörelsen bärs upp av minst 600.000 idrottsledare, de flesta ideellt engagerade, som årligen lägger 140.000.000 timmar på idrotten. Framför allt är det naturligtvis barn- och ungdomsidrotten som är beroende av de ideella krafterna. Dessa fakta ligger bakom uppdraget från RF till två forskare vid Ersta & Sköndal Högskola att studera och analysera det sociala ledarskapet. Johan von Essens och Martin Börjessons rapport, Det sociala ledarskapet (Riksidrottsförbundet, FoU-rapport 2007:3), recenseras av H. Thomas R. Persson, som konstaterar att författarna på ett intressant sätt närmat sig diskussionen om spänningen mellan idrottsliga och sociala målsättningar inom barn- och ungdomsidrotten. Han beklagar den bristfälliga empirin som innebär att resultaten inte är generaliserbara, men finner flera intressanta spår, främst diskussionen om idrottsledare som både är föräldrar och tränare.
Link http://www.idrottsforum.org/reviews/items08/pertho... (external link to publication)
Host/Issue Idrottsforum.org;2008-03-03
ISSN 1652–7224
Language swe (iso)
Subject Socialt ansvar
idrottsledare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8586 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics