Sexualitet och livskvalitet. En litteraturstudie om förändringar i sexualiteten efter behandling för prostatacancer och dess påverkan på patientens livskvalitet.

DSpace Repository

Sexualitet och livskvalitet. En litteraturstudie om förändringar i sexualiteten efter behandling för prostatacancer och dess påverkan på patientens livskvalitet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexualitet och livskvalitet. En litteraturstudie om förändringar i sexualiteten efter behandling för prostatacancer och dess påverkan på patientens livskvalitet.
Author Alexanderson, Yevheniya ; Musiyovska, Danuta
Date 2009
English abstract
Alexanderson, Y. & Musiyovska, D. Sexuality and quality of life. A literature review of changes in sexuality after treatment of prostate cancer and its effect on patients quality of life. Degree project 15 Credit Points. Nursing programme, Malmö university: Health and Society, Department of Nursing, 2009. Changes in sexuality and thereby quality of life as a result of treatments for prostate cancer is a common phenomenon. Although modern treatments reduce risks for sexual dysfunction, it is still a large proportion of patients receiving this side effect. These changes affect both the body and psyche. The purpose of this study is to investigate how patients experience their sexuality and quality of life after a treatment for prostate cancer. Method: A literature review which is based on eleven scientific articles. Result: In this study, negative effects on both the sexuality and quality of life have been illustrated. However, there are exceptions. To explain those exceptions, a more thorough research need to be conducted. This study is of interest to nurses because it gives insights into hidden concerns of large group of patients, which of their specificity, are likely to be underestimated Keywords: Literature review, prostate cancer, sexuality, sexual dysfunction, quality of life.
Swedish abstract
Alexanderson, Y. & Musiyovska, D. Sexualitet och livskvalitet. En litteraturstudie om förändringar i sexualiteten efter behandling för prostatacancer och dess påverkan på patientens livskvalitet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Förändringar i sexualitet och därigenom livskvalitet till följd av behandling för prostatacancer är ett vanligt fenomen. Trots att de moderna behandlingarna minskar risken för sexuell dysfunktion är det fortfarande en stor del av patienter som får denna biverkning. Dessa förändringar berör både kroppen och psyket. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter upplever sin sexualitet och livskvalitet efter avslutad behandling. Metod: En litteraturstudie som baseras på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: negativa effekter på både sexualitet och livskvalitet kunde påvisas. Det finns dock undantag. För att förklara detta undantag behövs det mer forskning. Studien är av intresse för sjuksköterskor eftersom den ger inblick i en stor patientgrupps dolda bekymmer som p g a sin specificitet riskerar att negligeras. Nyckelord: Litteraturstudie, livskvalitet, prostatacancer, sexualitet, sexuell dysfunktion.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Literature review
prostate cancer
sexuality
sexual dysfunction
quality of life
Handle http://hdl.handle.net/2043/8594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics