Dialysmiljö på patientens villkor - En Enkätundersökning

DSpace Repository

Dialysmiljö på patientens villkor - En Enkätundersökning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dialysmiljö på patientens villkor - En Enkätundersökning
Author Ahlqvist, Pehr ; Fondelius, Frida
Date 2009
English abstract
Ahlqvist, P & Fondelius, F. Dialysis on the patients´own terms. A questionnaire. De-gree project, 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of nursing, 2009. To be a dialysis patient means to be dependent on a life-sustaining and time-consuming treatment. The patients learn to live with the restrictions which are placed on them. By being more involved in their care they could experience the satisfaction of becoming more independent. The aim of the study was to describe haemodialysis patients’ experiences of being able to influence specific aspects of the dialysis treat-ment. A quantitative study using data obtained from a semi-structured questionnaire that was distributed among 30 dialysis patients at a haemodialysis unit was per-formed. The results showed that the dialysis patients were satisfied/very satisfied with their dialysis days and schedules and did not wish to make any changes. Patients seemed to prefer a fixed schedule which they can plan their lives around. Such a schedule provides them with a feeling of security, developed by their coping. Several patients requested to have their dialysis treatments in a single-room.
Swedish abstract
Ahlqvist, P & Fondelius, F. Dialysmiljö på patientens villkor. En enkätundersökning. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhäl-le. Utbildningsområde omvårdnad 2009. Att vara dialyspatient innebär att patienten är beroende av en livsuppehållande och tidskrävande behandling. Patienterna lär sig leva med de krav som förväntas av dem och genom att vara delaktiga i sin vård kan de se sig som betydelsefulla och autono-ma. Syftet var att beskriva hemodialyspatienternas erfarenheter av att kunna påverka specifika önskemål i samband med dialysbehandling. Datainsamling skedde genom ett semistrukturerat frågeformulär bland 30 dialyspatienter på en hemodialysavdel-ning. Studien hade en kvantitativ ansats. Resultatet visade att dialyspatienterna var nöjda/mycket nöjda med sina dialysdagar och tider utan att ställa egna krav. Patien-terna ville ha fasta scheman för sina dialyser och att livet i övrigt anpassades efter dessa tider. Deras coping ledde till att de kände en trygghet med fasta dialystider. Flera patienter angav önskemål om att dialyseras på enkelrum.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
hemodialys
hemodialysmiljö
hemodialyspatient
patientmedverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics