Elevers upplevelser av deltagande i bedömningsarbetet

DSpace Repository

Elevers upplevelser av deltagande i bedömningsarbetet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelser av deltagande i bedömningsarbetet
Author Dahlgren, Charlotte ; Borgström, Anna
Date 2009
Swedish abstract
En undersökning av hur elever upplevelser sig delaktiga i bedömningsarbetet i sex niondeklasser fördelade på tre skolor. Syftet med arbetet var att undersöka hur eleverna upplever sig delaktiga i bedömningsarbetet i ämnena geografi och kemi. Vårt mål har varit att ta reda på: • I vilken utsträckning upplever sig eleverna delaktiga i bedömningsarbetet? • På vilka sätt upplever eleverna att de är delaktiga i bedömningsarbetet? • Hur skiljer sig elevernas upplevelser av delaktighet i bedömningsarbetet åt mellan ämnena? Metod har varit den enkät som vi formade efter våra frågeställningar. Resultaten visar att eleverna genomgående upplever låg delaktighet. Inga signifikanta skillnader hittades mellan ämnena men däremot mellan lärarna. Signifikanta skillnader fanns även mellan vilka olika bedömningsformer eleverna upplever att de arbetat mest med, där självbedömning är den vanligaste formen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elevers delaktighet
kamratbedömning
självbedömning
sambedömning
metakognition
loggbok
portfölj
individuell studieplan IUP
enkät
Handle http://hdl.handle.net/2043/8611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics