Den längsta vägen. Några kursdeltagares tankar om förutsättningarna att klara kursmålen för sfi.

DSpace Repository

Den längsta vägen. Några kursdeltagares tankar om förutsättningarna att klara kursmålen för sfi.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den längsta vägen. Några kursdeltagares tankar om förutsättningarna att klara kursmålen för sfi.
Author Stålhammar, Gertie
Date 2009
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogik Vårterminen 2009 ABSTRAKT Stålhammar, Gertie (2009). Den längsta vägen. Några kursdeltagares tankar om förutsättningarna att klara kursmålen för sfi. (The longest road. Some course participants’ thoughts on the prerequisites to meet the course objectives in Swedish for immigrants.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Undersökningens syfte var att belysa förutsättningar som ges kursdeltagarna vid Svenska för invandrare (sfi) på studieväg 1 genom ett inifrånperspektiv. Frågan som ställdes var hur sfiundervisningen och åtgärder kan utformas så att fler än de som nu når målen kan lyckas. En kvalitativ metod har använts. Sex invandrare som klarat, eller inom en nära tid förväntas klara, sfi från kurs A studieväg 1 och t.o.m. kurs D med godkänt betyg har intervjuats. Undersökningen bekräftar känd forskning, att det måste finnas ömsesidig respekt, meningsfullhet och användbarhet, samt delaktighet och medansvar, för att förutsättningarna för måluppfyllelse ska finnas. Brister detta tar det onödigt lång tid att lära svenska eller så kan man inte komma ända till målen för kurs D men ändras förutsättningarna är det å andra sidan inte för sent att fullfölja studierna. Nyckelord: Alfabetisering, Förutsättningar, Svenska för invandrare (sfi) Handledare: Anna Sandell Examinator: Lena Lang
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alfabetisering
svenska för invandrare
förutsättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8622 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics