Utbildningsledarskap - nu och i framtiden

DSpace Repository

Utbildningsledarskap - nu och i framtiden

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Utbildningsledarskap - nu och i framtiden
Editor Riddersporre, Bim
Date 2006
Swedish abstract
Utbildningsledarskap är en mellanmänsklig aktivitet som kan vara föremål för reflektion snarare än försök till definition. I den här antologin eftersträvar författarna att presentera en mångfald av perspektiv snarare än konsensus rörande begreppet. Boken tar upp en rad teman som rör skolledar- och läraruppdraget och har relevans för en mera allmän diskussion kring begreppen kunskapsledning och makt över lärandeprocesser. Bokens kapitel behandlar, utbildningsledarskap ur ett universitetshistoriskt perspektiv, möjligheten att beskriva utbildningsledarskap som ett eget kunskapsområde, samarbetet mellan professionella och föräldrar till barn med funktionshinder, kulturarvspedagogik i en mångkulturell miljörelationen mellan entreprenörskap och skola, bedömning och betygsättning i skolan, läxors pedagogiska relevans och upplevelser hos elever, föräldrar och lärare, utbildningsförlopp i en annorlunda rektorsutbildning.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-00141-8
91-44-00141-X
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics