Kvinnors upplevelser av spiralinsättning samt faktorer som kan påverka insättningen

DSpace Repository

Kvinnors upplevelser av spiralinsättning samt faktorer som kan påverka insättningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnors upplevelser av spiralinsättning samt faktorer som kan påverka insättningen
Author Hjertqvist, Gunnel
Date 2008
English abstract
The purpose of this study was to investigate the research described in scientific literature about the problems that arise and the experiences the women get when inserting an IUD. In a literature review seven scientific articles were chosen and their scientific value was evaluated. All seven articles were based on quantitative studies. The results showed that pain connected with IUD insertion was very common. The category of women experiencing most pain was the women who had not given birth the natural way. Fainting and bradycardia were also occurring when inserting an IUD but not so frequent. To give analgesia with ibuprofen showed no effect when inserting an IUD. When inserting an IUD the indications were better for the patient if the inserter had put in many IUD earlier, then the input of the IUD had a better chance to succeed.
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att granska den forskning som fanns beskriven i vetenskapliga artiklar omkring de problem som uppstår och de upplevelser som kvinnan får vid insättning av spiral. I en litteraturstudie valdes sju artiklar ut och deras vetenskaplighet studerades. Alla sju artiklarna var baserade på kvantitativa studier. Resultatet visade att smärta tillsammans med spiralinsättning var mycket vanligt. Den kategori av kvinnor som upplevde mest smärta var de kvinnor som inte hade fött barn på det naturliga sättet. Svimning och bradycardi förekom också vid spiralinsättningar men detta var inte lika vanligt. Att ge smärtlindring med ibuprofen visade sig inte ge någon effekt vid spiralinsättning. Vid insättningen av en spiral var indikationerna bättre om insättaren hade satt in många spiraler tidigare, då hade spiralinsättningen större chans att lyckas än om insättaren hade satt in få spiraler.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject experience, insertion of intrauterin device, literature review, pain, problem
insättning av spiral, litteraurstudie, problem, smärta, upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/8662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics