Att använda visuell feedback som ett pedagogiskt verktyg

DSpace Repository

Att använda visuell feedback som ett pedagogiskt verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att använda visuell feedback som ett pedagogiskt verktyg
Author Freij, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Linda Freij (2009), Att använda visuell feedback som ett pedagogiskt verktyg. The use of visual feedback as a pedagogical tool. Jag har gjort en undersökning om visuell feedback. Syftet med undersökningen är att utveckla undervisning genom att använda undervisningsmetoder som film som ett pedagogiskt verktyg. Undersökningen riktar sig mest till yrkeslärarna inom HR- programmet och andra liknande program som i sin dagliga verksamhet kan komma att använda sig av digital videoteknik. För att uppnå mitt syfte har jag gjort en fältstudie på min skola och för att öka min medvetenhet tillämpat deskriptionsmetoden och kvalitativ undersökning. Jag har ställt dessa frågor: Hur kan man använda film som feedback av en lärsituation? Vilka kunskaper kan en elev skaffa sig genom att bli filmad och därefter se filmen på sig själv? I analysen och diskussionen av fältstudien kom jag bland annat fram till att eleven genom filmning i den praktiska miljön, samt sedan se filmen som en visuell feedback så kan kännedom, tillämpning och förståelsen knytas samman. Detta kan i sin tur ge eleverna möjligheten att värdera sitt eget utförande genom att diskutera med läraren. Eleverna kan granska sig själva, se kritiskt på sitt eget agerande och yrkesutförande. Detta har resulterat i spontana reaktioner från eleverna då de ser sig själva agera
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Visuell pedagogik, praktisk utbildning, John Dewey, sociokulturella teorin, fenomenografiska teorin.
Handle http://hdl.handle.net/2043/8686 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics