Demokrati på schemat

DSpace Repository

Demokrati på schemat

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Demokrati på schemat
Author Lelinge, Balli
Date 2009
Swedish abstract
På klassrådstimmarna tränar eleverna demokrati i praktiken. Hur man tar plats och hur man kan påverka är viktiga kunskaper för resten av livet. Eleverna lär sig respekt och tolerans, de får också en god inblick i hur beslut fattas.
Link http://www.iochm.se... (external link to publication)
Publisher Stiftelsen Invandrare & Minoriteter
Host/Issue I & M : invandrare & minoriteter;1
Volume 36
ISSN 1404-6857
Pages 4
Page 28-31
Language swe (iso)
Subject deliberativa samtal
mångfald
demokrati
inflytande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/8693 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics