Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara

DSpace Repository

Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara
Author Malmberg, Karl
Date 2008
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att kasta ljus över den svenska läromedelsgranskningen fram till nedläggningen av granskningsmyndigheten 1991 samt undersöka vad som hänt därefter. Det är delvis en historisk översikt, men ger även insyn i den för ämnet närliggande läromedelsmarknaden. Läromedelsgranskningen visar sig ha gamla anor i Sverige men i olika skepnad. Det är först på 1900-talet som ett fristående organ för läromedelsgranskning skapas. Efter nedläggningen 1991 blir läromedelsmarknaden en fri marknad utan någon statlig kontroll, granskningsuppdraget lämnas åt läraren. Frågan huruvida detta är en önskvärd situation eller ej hamnar i ett ideologiskt ställningstagande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedelsgranskning
läromedelsmarknad
Handle http://hdl.handle.net/2043/8714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics