ETN:003 KRY

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book, editor
Title ETN:003 KRY
Editor Ideland, Malin ; Nilsson, Fredrik ; Hansson, Kristofer
Date 2007
Swedish abstract
”Jag hoppas att jag får ha hälsan”, är ett uttryck som idag känns passé. Hälsa är inte längre något man ”har”, eller ens ”får”. Idag är hälsa något man ”gör”. Det är individens ansvar att ”göra” sin hälsa genom att äta rätt, motionera väl, hålla sig uppdaterad om vetenskapliga rön och nya behandlingsmetoder och inte minst – tro på sig själv. Hälsa är – åtminstone i den offentliga diskursen – beroende av individen själv. Denne tycks ha möjlighet att påverka sitt liv, men bär också ansvar och kanske till och med skuld för om det går fel. ETN:KRY är en tidskrift som tar upp hälsa och sjukdom utifrån ett etnologiskt perspektiv.
Publisher Etnologiska institutionen, Lunds universitet
Language swe (iso)
Subject hälsa
etnografi
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Ethnology
Handle http://hdl.handle.net/2043/8735 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics