Motivation på hantverksgymnasium

DSpace Repository

Motivation på hantverksgymnasium

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation på hantverksgymnasium
Author Erlandsson, Stefan ; Hallum, Grete
Date 2009
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Titel: Motivation på hantverksgymnasium. Författare: Stefan Erlandsson och Grete Hallum. Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer från hantverksprogrammet, inriktning glas. Syftet med studien är att ta reda på varför eleverna har sökt sig till en så pass udda utbildning samt vad de tycker påverkar deras motivation till lärande i skolan. För att nå detta mål genomförde vi en intervjustudie baserad på sex elevers yttranden samt en litteraturstudie för att få en bild av vad tidigare forskning skrivit om elevers val av gymnasieprogram och deras motivation i skolan. Slutligen diskuterar vi resultaten av intervjun där eleverna har uttalat sig om vad som ligger till grund för deras gymnasieval samt vilka faktorer de anser är motivationshöjande i skolan. Resultatet från intervjuerna och litteraturstudierna visar att intresse är den faktorn som främst är avgörande vid elevers val av gymnasieprogram. Hälften av eleverna hade varit säkra på sitt val från barnsben medan den andra hälften var genuint intresserat av hantverk och hade hittat glashantverket under sitt sökande efter en hantverksutbildning. Det alla eleverna påpekade gällande deras motivation i skolan var det nära lagarbetet glasskolan kräver. Några elever ansåg att deras lärande blev bromsat av andra i gruppen men fler tyckte att allt samarbetet var motivationshöjande. Det var också olika meningar om hur högt kraven på eleverna skulle vara dock var alla eniga om att en lärare måste kunna sänka sig till elevens nivå och kunskap i en lärandesituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject glashatverkare
gymnasieprogram
motivation
skola
val
Handle http://hdl.handle.net/2043/8772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics