Geografi förr och nu / Geography Now and Then

DSpace Repository

Geografi förr och nu / Geography Now and Then

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Geografi förr och nu / Geography Now and Then
Author Granath, Sofie ; Jeppsson, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt arbetat är att undersöka geografiämnets historia och utveckling samt att analysera vilken bild eleverna har av ämnet idag. Vi har valt att analysera kursplaner och läroböcker från 1900-talet samt utföra en enkätundersökning bland årskurs 9 eleverna på en större skola i Skåne. Vår undersökning av kursplaner och läroböcker visade att läroböckerna följer kursplanerna och att kursplanerna förändras med samtiden. Enkätundersökningen visade på att naturgeografin dominerar men att deras förståelse för geografi är förhållandevis god.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Geografi
Kursplaner
Läroböcker
Enkätundersökning
Utveckling
Elever i åk 9
Handle http://hdl.handle.net/2043/8776 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics