Hur utvecklas lärarstudenters argumentation angående en autentisk fråga med naturvetenskapligt innehåll vid undervisning?

DSpace Repository

Hur utvecklas lärarstudenters argumentation angående en autentisk fråga med naturvetenskapligt innehåll vid undervisning?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Hur utvecklas lärarstudenters argumentation angående en autentisk fråga med naturvetenskapligt innehåll vid undervisning?
Author Ekborg, Margareta ; Rehn, Agneta
Date 2006
Swedish abstract
I artikeln redovisas ett forskningsprojekt som bygger vidare på en tidigare undersökning om hur studenter i lärarutbildning använder naturvetenskapliga kunskaper när de diskuterar en autentisk fråga - en tidningsartikel som handlar om användning av värme från ett krematorium till fjärrvärme. Studenter i den nuvarande lärarutbildningen i naturvetenskap läser en kurs i humanbiologi i vilket ett studiebesök på ett krematorium ingår, inklusive för- och efterarbete. Frågeställningar: Hur förändras studenternas argumentation under kursen? På vilket sätt samverkar kunskaper och värderingar vid ställningstagandet? Datainsamling skedde genom enkäter i början och slutet av kursen i vilka studenterna tog fram argument för olika alternativ. Resultatet visar att ingen förändring av argumentation skedde under kursen. Det personliga ställningstagandet var inte beroende av kunskaper. Studenterna tog endast fram värderande argument mot användning av värmen och framför allt faktaargument för användning av värmen.
Publisher København: Danmarks Pædagogiske Forlag.
Host/Issue Naturfagdidatikkens mange facetter
Pages 14
Page 273-286
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
student teachers
human biology course
complex issue
science education
Handle http://hdl.handle.net/2043/8784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics